Eucharystia – Pierwsza Komunia Święta

 

Sakrament Eucharystii

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.(Katechizm Kościoła Katolickiego 1322)

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”.(Katechizm Kościoła Katolickiego 1323)

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.(Katechizm Kościoła Katolickiego 1324)

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii (jak i na terenie całej Diecezji Drohiczyńskiej) udzielana jest pod koniec III klasy szkoły podstawowej (niezależnie od wieku dziecka) i poprzedzona jest trzyletnim (a nie jak było do tej pory dwuletnim) przygotowaniem do jej przyjęcia. Na skutek tych zmian w roku 2015 nie będzie I Komunii Świętej (więcej o zmianie można przeczytać na stronie WKiSK Diecezji Drohiczyńskiej).