Piesza Pielgrzymka do Bociek

W sobotę 13 czerwca 2015r. wybraliśmy się na pieszą pielgrzymkę do Bociek, by razem z tamtejszymi parafianami uczestniczyć  we odpuście ku czci świętemu Antoniemu z Padwy. Naszymi przewodnikami byli ks. Paweł Solka i ks. Wodzisław Szczepanik. Podczas drogi wspólnie modliliśmy się i śpiewaliśmy, a wszystko to na chwałę Pana.