DOŻYNKI DIECEZJALNE 2015

„Ziemia plony już wydała,
Bóg nam dał błogosławieństwo”

Zwyczajem naszych Ojców zgromadziliśmy się dzisiaj dnia 12.09.2015r. na Uroczystej Mszy Św. na  placu parafialnym przy naszej Bazylice, podziękować Panu Bogu za tegoroczne plony. Jako przedstawiciele całej diecezji Drohiczyńskiej przynosiliśmy dożynkowe wieńce. Są one symbolem naszej pracy. Jest w nich zawarty szczególny trud i poświęcenie, który ofiarowaliśmy na chwałę dobremu Bogu i na pożytek dla ludzi. 
Tej Mszy Św. przewodniczył ks. biskup Tadeusz Pikus.