Msza św. Kanoników Podlaksiej Kapituły Kolegiackiej

img_1078Tradycją lat ubiegłych, 3 listopada na wspólnej modlitwie zebrali się księża kanonicy należący do Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej powołanej przy naszej Bazylice. Mszy św. w intencji zmarłych biskupów i kapłanów przewodniczył dziekan Kapituły ks. prał. Jerzy Cudny, kazanie wygłosił ks. Walenty Wojtkowski, proboszcz w Domanowie.

Warto nadmienić, że Kapituła została powołana przy bielskiej bazylice przez biskupa Dydycza 2 lutego 2010 roku. Jej pierwszym prepozytem został ówczesny dziekan Ludwik Olszewski, zaś obecnym jest ks. prał. Kazimierz Siekierko, proboszcz i dziekan bielski. W skład kolegiaty wchodzi dwunastu kapłanów z diecezji drohiczyńskiej.