Jubileusz nadania imienia Szarych Szeregów Szkole Podstawowej nr 5

28 listopada 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Bielsku Podlaskim obchodziła szczególne święto – 20 rocznicę nadania jej zaszczytnego imienia Szarych Szeregów oraz ufundowania sztandaru.

Z tej okazji ks. biskup senior – Antoni Dydycz odprawił w bielskiej bazylice Mszę św. dziękczynną. W homilii przypomniał czasy swego dzieciństwa, kiedy to jako 9 –letni chłopak spotkał pierwszy raz prawdziwych harcerzy. Nawiązał też do bohaterstwa Szarych Szeregów i patriotycznej działalności Szkoły Podstawowej nr 5. Cała społeczność szkolna: dzieci, rodzice, dziadkowie oraz całe grono pedagogiczne dziękowało Bogu za dotychczasowe lata istnienia szkoły o tak pięknych tradycjach. Opatrzność Boża sprawiła, że ksiądz biskup był również obecny 20 lat wcześniej na uroczystości nadania imienia szkole.

Gośćmi „Piątki” w dalszej części świętowania, które miało miejsce już w murach szkoły byli oprócz wspomnianego już ks. biskupa Antoniego, ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, ks. dziekan Kazimierz Siekierko, księża wikariusze: ks. Paweł Solka oraz ks. Tomasz Łapiński; burmistrz miasta p. Jarosław Borowski, starosta bielski p. Sławomir Jerzy Snarski, wójt gminy p. Raisa Rajecka, przedstawiciel kuratorium oświaty p. Mirosław Macko, hm. Chorągwi ZHP Białystok – Hanna Horodeńska, phm. Hufca Bielsk Podlaski – Dariusz Kośko, radni miejscy, przedstawiciele straży, policji, zakładów pracy oraz  dyrektorzy bielskich szkół i przedszkoli i rodzice naszych uczniów.

Zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzenia spektaklu pt. „Zawsze Szarymi Szeregami”. Treść występu artystycznego dzieci dotyczyła przebiegu II wojny światowej i pięknej postawy harcerzy w walce o wolną Polskę.

R.Wróblewska, B. Żoch, R. Rzepniewska – nauczycielki SP nr 5