Odpust ku czci św. Mikołaja

Odpust ku czci św. Mikołaja, patrona naszej Parafii, nie mógłby obejść się bez obecności tak znakomitego gościa, jakim jest sam święty biskup. Najbardziej były zachwycone dzieci, gdyż to one zostały obdarowane słodkimi upominkami.
Dzień odpustu, to jednocześnie czas zakończenia rekolekcji adwentowych, które głosił ks. Tomasz Szmurło, sekretarz bpa Tadeusza Pikusa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Andrzej Józwowicz pracujący w Nuncjaturze Apostolskiej w Moskwie.
Dla naszej wspólnoty to był również bardzo znaczący dzień, gdyż na zakończenie Mszy odpustowej, wyruszył obraz Jezusa Miłosiernego (kopia obrazu z Bielskiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego), który nawiedzi rodziny naszej Parafii