Betlejemskie Światełko Pokoju

20 grudnia o godz. 16.00 na placu św. Jana Pawła II przy bielskim ratuszu odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła. W przekazaniu wzięli udzial: Biskup drohiczynski Tadeusz Pikus, kapłani z kościoła katolickiego i cerkwii prawosławnej oraz przedstawiciele władzy miasta, gminy i powiatu oraz służb mundurowych. Nie mogło także zabraknąć harcerzy, gdyż to oni rozpoczęli i podtrzymują inicjatywę przekazywania Światełka na cały świat.