„Jesteście samorządowcami będącymi najbliżej człowieka…” Spotkanie opłatkowe sołtysów

9 stycznia na zaproszenie ks. dziekana Kazimierza Siekierko i wójt gminy Bielsk Podlaski Pani Raisy Rajeckiej, odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów z dekanatów: bielskiego, brańskiego i hajnowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w bielskiej bazylice, której przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Pasterz podkreślał, że sołtysi obok rodziny są grupą samorządowców będących najbliżej człowieka, poznając jego aktualne problemy i starając się je rozwiązywać.

Po zakończonej Eucharystii, młodzież z Gimnazjum w Augustowie, pod kierunkiem katechetki Jolanty Wąż, zaprezentowała jasełka bożonarodzeniowe pt. „Na dworcu”, osadzone we współczesnych realiach.

Druga część spotkania odbyła się w Zespole Szkół w Augustowie. Wójt Raisa Rajecka powitała wszystkich gości: ks. Biskupa, ks. dziekanów dekanatów bielskiego, brańskiego, hajnowskiego, kapłanów, włodarzy powiatu i miasta Bielsk Podlaski, wójtów, radnych i sołtysów. Po przemówieniach i złożeniu noworocznych życzeń przez panią wójt, starostę oraz ks. biskupa nastąpił moment przełamania się opłatkiem oraz wspólne rozmowy przy posiłku.

Serdecznie dziękujemy osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg całości spotkania oraz wszystkim przybyłym gościom za obecność.