Boże Ciało 2017

       Od kilku lat uroczystość Bożego Ciała obchodzona w Bielsku Podlaskim gromadzi wszystkich wiernych z czterech parafii na wspólnym świętowaniu. W tym roku dzień ten nabrał jeszcze jednego, szczególnego charakteru, gdyż uroczystej Mszy św. oraz procesji eucharystycznej przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus.

Okazją ku temu było zakończenie wizytacji kanonicznej w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja. Eucharystię wraz z ks. Biskupem koncelebrowali bielscy proboszczowie, wikariusze oraz księża seniorzy. Ks. Biskup w homilii odwołał się do słów Ewangelii. „Kto spożywa moje ciało i krew moja pije ten ma życie wieczne. Moje Ciało mówi Jezus. Moje a nie czyjeś. Bo to Ciało Zbawiciela, który pokonał śmierć i dał nam życie wieczne” – powiedział.

Po zakończeniu Mszy św. ulicami miasta wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, które zostały przygotowane przez poszczególne bielskie parafie: Bazylikę Narodzenia NMP i św. Mikołaja, Najświętszej Opatrzności Bożej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Matki Bożej z Góry Karmel. W uroczystościach wzięło udział kilka tysięcy wiernych. Pośród zgromadzonych można było dostrzec: kapłanów, siostry zakonne, ministrantów, dzieci pierwszokomunijne, które sypały kwiaty. Grupy parafialne niosły sztandary, chorągwie, feretrony, obrazy i figury świętych. W przemarszu i modlitwie towarzyszyła muzyka w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz śpiewy Chóru Polskiej Pieśni Narodowej.

Przy ostatnim ołtarzyku ks. Biskup skierował podziękowania do wszystkich mieszkańców Bielska Podlaskiego za ich udział w uroczystości Bożego Ciała, która jest manifestacją naszej wiary. „Zanim Jezus rozmnożył chleb, pyta człowieka, czy macie chleb, żeby nakarmić tłum. Oni nie mieli i pewnie my byśmy też tak powiedzieli.  Ale dzięki pięciu chlebom, które miał człowiek, dokonał się cud. Jezus nakarmił lud. Należy nam pracować wspólnie, żeby nie zabrakło chleba. Sami bez Boga nie nakarmimy rzesz, które są na tej ziemi. Jezus jest pokarmem na życie wieczne. Moje ciało jest pokarmem na życie wieczne i my w tym mamy udział. Chrystus prosił uczniów przygotujcie stół, a potem On dokonał cudu. I tu jest współpraca Boga i człowieka.
Dziś w tym mieście głoszona jest Dobra Nowina. Bez względu na kulturę, język, wyznanie powinniśmy przygotowywać chleb, aby tu na ziemi dokonywał się cud na życie wieczne. Chrystus jednoczy nas Bogiem. Wszyscy jesteśmy powołani, żeby piec chleb i go rozdzielać, żeby mieć życie wieczne.
Przebywałem wiele dni w tym mieście. Spotykałem się z wami wszędzie i dziękuję proboszczom, wikariuszom, emerytom, rezydentom i wszystkim ludziom, za czas i świadectwo wiary i za gościnność. Dziś to była przepiękna uroczystość, za co z całego serca wszystkim dziękuję” – powiedział ks. Biskup.

Słowo zabrał także dziekan bielski ks. prał. Kazimierz Siekierko, dziękując wszystkim za przygotowanie i udział w uroczystości, a ks. Biskupowi za wizytacje bielskich parafii, pokrzepiające słowo i wspólną modlitwę. Zwieńczeniem uroczystości było uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone przez ks. Biskupa.