Piesza pielgrzymka do Hodyszewa

       25 sierpnia, z Parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, juz po raz 14 wyruszyla piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Na trasę wyruszyło ponad 350 osób z bielskich i okolicznych parafii, kapłani oraz siostry zakonne. Pątnicy pokonali około 35 kilometrów w modlitwie,  skupieniu i śpiewie. W sposób szczególny pielgrzymi modlili się w intencji Ojczyzny, dziękując Bogu za 100 lat niepodległości. Każdy niósł także osobiste intencje, które odczytano podczas modlitwy różańcowej, a następnie złożono u stop Matki Bożej. Zwieńczeniem pielgrzymowania była Eucharystia sprawowana w hodyszewskim sanktuarium. Mszy św. przewodniczył dziekan bielski ks. prał. Kazimierz Siekierko, w koncelebrze ks. kan. Zbigniewa Domirskiego, ks. Michała Kiśla, ks. Tomasza Łapińskiego, kazanie wygłosił ks. wice prowincjał Pallotynów Waldemar Pawlik. Na koniec kustosz sanktuarium ks. Wojciech Juszczuk powierzył pielgrzymów i ich rodziny Maryi przed jej cudownym obrazem.