Zbiorka na leczenie Emilki Walendziak

Podczas przeprowadzonej, 31 marca, zbiórki na rzecz leczenia Emilki Walendziak, małej bohaterki z naszego miasta, zebraliśmy ❤️2278,71 zł.❤️
Serdecznie dziękujemy wszystkim za otwarte serca i złożone ofiary. Harcerzom z 100 Drużyny Ratowniczej, za pomoc w zbieraniu pieniędzy oraz Pani Halinie Sacharczuk, za impuls do akcji.
Zebrana kwota zostanie wpłacona na konto Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek nieba”