Złoty Jubileusz Kapłaństwa

W niedzielę, 16 czerwca 2019 roku, swój złoty jubileusz święceń kapłańskich obchodził ks. Prał. Kazimierz Siekierko, dziekan bielski. Uroczystej Mszy św. z racji 50-tej rocznicy święceń, przewodniczył pasterz diecezji drohiczyńskiej ks. Bp Tadeusz Pikus. Na uroczystości nie zabrakło wielu znamienitych gości. Przybyli kapłani z diecezji drohiczyńskiej i łomżyńskiej, siostry zakonne, rodzina księdza jubilata, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami i uczniami, przyjaciele i znajomi oraz licznie zebrani parafianie bielskiej bazyliki oraz z parafii, w których przed laty posługiwał ks. Siekierko. Na wstępie bp Tadeusz Pikus odczytał słowa życzeń i pozdrowień od papieża Franciszka, skierowane do Jubilata. Kazanie okolicznościowe wygłosił bp senior Antoni Pacyfik Dydycz. Biskup w homilii nawiązał do osoby księdza jubilata, wspominając jego kolejne miejsca pracy oraz jak w swojej posłudze, jako kapłan, dążył do osobistej świętości. „Mądrość Boża, o której mówi dzisiejsze pierwsze czytanie stała się także udziałem ks. Kazimierza, w jego kapłańskiej posłudze Bogu i ludziom” – powiedział bp Antoni Dydycz. Po homilii bp Tadeusz udzielił specjalnego jubileuszowego błogosławieństwa i wręczył księdzu dziekanowi pamiątkowy krzyż. 

Pod koniec Eucharystii przyszedł czas na życzenia i gratulacje. Dostojnemu Jubilatowi życzenia kolejno składali: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ze SP nr 5 im. Szarych Szeregów i I LO im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim; członkowie grup i stowarzyszeń działających przy parafii, przedstawiciele władz powiatu, gminy i miasta Bielsk Podlaski; służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna, WKU; wikariusze generalni diecezji drohiczyńskiej ks. Prał Zbigniew Rostkowski, ks. Prał. Tadeusz Syczewski; w imieniu kapłanów diecezji łomżyńskiej ks. Prał. Zbigniew Jaroszewski; w imieniu kapłanów z dekanatu bielskiego ks. Prał. Zbigniew Karolak.

Ks. Kazimierz Siekierko urodził się 4.03.1944 r. w Obniżu. Święcenia kapłańskie przyjął 18.06.1969 r. w Białymstoku, z rąk bp. Władysława Jędruszuka. Kolejno pracował w: Domanowie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce. Przez 6 lat pełnił funkcję ekonoma w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Pełnił funkcję proboszcza w Boćkach, Starejwsi, Ciechanowcu i Bielsku Podlaskim.