Ingres nowego proboszcza i dziekana

W niedzielę, 7 lipca, podczas Mszy św. o godz. 10.30, miało miejsce uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza i dziekana parafii pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja Bazylika w Bielsku Podlaskim, ks. kan. Ryszarda Zalewskiego. 
Nowemu proboszczowi składamy życzenia wielu Bożych łask w prowadzeniu ludu Bożego.