Grób Pański A.D 2020

 W tej ciszy przebywam wciąż rad
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.
To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech,
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech,
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech,
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
Ja widzę Cię Jezu mój tam,
Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
Uwolnić mnie z grzechów i win.
Wspominam tak często ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień.
Gdy przyszłam pod Krzyż z ciężarem swych win,
Uwolnił mnie tam Boży Syn
Drodzy Parafianie, w duchowej i modlitewnej łączności trwamy razem z Wami na modlitwie przeżywając tajemnice naszego zbawienia-Męki,Śmierci i Zmartwychwstania. Po mroku Wielkiego Piątku nastaje radosny poranek Zmartwychwstania. Życzymy Wam błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego …pełnych Wiary, nawet tych zalęknionych uczniów… Nadziei, że wszystko będzie dobrze…i Miłości, której tak mało było do Boga i bliźniego…Jesteśmy z Wami i Tęsknimy za Wami :
ks.kan Ryszard Zalewski, ks.Adam Banaszek, ks.Mateusz Roguski i ks.prał.Ludwik Olszewski