Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego

Zawierzmy nasze rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa