RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA

Kiedy?
-> od 01 do 08 listopada tego roku.

Gdzie?
-> w Bazylice i w domach Parafian!

Dlaczego?
-> Musimy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do Nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia.

Kto?
-> Absolutnie wszyscy; koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się w wspólnej modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym.

Jak?
-> Czasu jest mało, sytuacja trudna, twoja pomoc jest konieczna. Zapraszaj, wołaj, ogłaszaj, módl się, walcz, organizuj.


Maryjo Królowo Polski módl się za nami!