13 grudnia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13 grudnia 2020 r.
III Niedziela Adwentu

1. Dzisiaj – 13 grudnia – dzień modlitw za ofiary Stanu Wojennego.
2. Jutro wspomnienie św. Jana od Krzyża.
3. Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy dzień solidarności z Kościołem na wschodzie, gdzie wielu kapłanów i sióstr zakonnych z naszej diecezji pełni posługę. Zechciejmy wesprzeć ten cel.
4. Do nabycia w zakrystii i kiosku przy bazylice są opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom po 7 i 17 zł.
5. Roraty w środę i w sobotę o 6.30 i 18.00. Zapraszamy wszystkich z lampionami na tą szczególną mszę świętą adwentową ku czci Matki Bożej.
6. Bóg zapłać za ofiary składane na rzecz parafii.
7. KONTO PARAFII: BANK BNP Paribas oddział w Bielsku Podlaskim nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0072 2020

 

3 Niedziela Adwentu-Niedziela RADOŚCI

Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości: Radujcie się ! Jej przyczyną ma być odnowienie świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat koloru różowego (stosuje się je jeszcze tylko w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę laetare).

Zapraszamy na Roraty

Roraty, adwentowe msze odprawiane przed wschodem Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa „roraty” pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów „Rorate caeli desuper” – „Spuśćcie rosę niebiosa”.

Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adewntu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Roraty w naszej parafii w środe i sobotę o godz.6.30 i 18.00. Zapraszamy z lampionami