POMOC

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, informuje, iż jest możliwość zapisania się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach którego można otrzymać produkty żywnościowe.
Nasza parafia Narodzenia N.M.P. i Św. Mikołaja, uczestniczy w tym programie od tego roku.
Zainteresowani, powinni zgłosić się do następujących instytucji: (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) celem pobrania skierowania.
Do pomocy uprawnia dochód:
-1542,20 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 161,60 zł – w przypadku osoby w rodzinie
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.drohiczyn.caritas.pl. Pomocy również udzielimy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po Mszy Świętej.