Sierpień miesiącem trzeźwości


 „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę
” – to hasło w obecnym roku inspiruje nas i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współcierpiących rodzin.