Czerwiec miesiącem nabożeństw ku czci Serca Pana Jezusa

Czerwiec miesiącem nabożeństw ku czci Serca Pana Jezusa

Po maju, który poświęcony był Maryi, w kalendarzu następuje czerwiec. W roku liturgicznym miesiąc ten poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Kult nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zainicjowany był przez siostrę Małgorzatę Marię Alacoque – francuską wizytkę. W drugiej połowie XVII doświadczyła objawień Pana Jezusa. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa przybierał różne formy.

Otworzywszy piersi, ukazał mi swoje Serce, całe kochające i godne miłości, skąd jako z żywego źródła owe promienie wynikały. Wtenczas odkrył przede mną niewysłowione cuda swojej czystej miłości i pokazał, dokąd się posunęła nadzwyczajna Jego miłość ku ludziom, od których nie odbiera nic oprócz niewdzięczności– zapisała siostra Małgorzata w swoim Pamiętniku.

Pan Jezus złożył św. s. Marii obietnicę, że kto przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca przystąpi do Komunii Świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej.

Samo nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX w. za sprawą zakonnicy Anieli de Sainte-Croix. która po przyjęciu Komunii św. pomyślała sobie, że skoro maj poświęcony jest Maryi, to dlaczego czerwca nie poświęcić Jezusowi. Pomysł ten zaakceptowała kościelna hierarchia.

Nabożeństwa czerwcowe składają się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

(P)fot. deon.pl