JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM WSZECHŚWIATA

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam! – słowa tej pieśni rozbrzmiewają w ostatnią niedzielę roku liturgicznego w kościołach w Polsce, a także na świecie. Obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi. Jest to znak, że kończy się rok kościelny i niedługo zacznie się Adwent. Ta uroczystość przypomina nam, że to nie tylko jakiś moment ożywienia prawdy wiary dotyczącej królowania Chrystusa, ale jest to spojrzenie na nasze życie z perspektywy Boga, który nas kocha, powołuje nas do Królestwa jako wiernych poddanych. Również daje nam łaskę  i godność królewską poprzez to, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Dlatego ten dzień nie powinien być tylko i wyłącznie przypomnieniem tej prawdy, ale osobistą intronizacją – przyjęciem Chrystusa jako mojego osobistego Pana i Zbawcę.