III NIEDZIELA ADWENTU – NIEDZIELA RADOŚCI

Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się, Pan jest blisko!
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (Flp 4,4.5n)

Trzecia niedziela Adwentu tradycyjnie jest nazywana niedzielą “Gaudete”. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście “Gaudete in Domino”  – czyli “Radujcie się w Panu”. Niedziela “Gaudete”  jest zapowiedzią bliskości Zbawiciela i jednocześnie zaproszeniem do radości. Podkreśla to liturgia III Niedzieli Adwentu, a także różowy kolor szat liturgicznych. Radość z przyjścia Pana wypływa z oczekiwania na ostateczne wypełnienie obietnic Zbawiciela, ale także z tego, że Pan cały czas jest blisko nas, blisko naszego życia i naszych problemów. Tę obecność w sposób szczególny czujemy właśnie w okresie Adwentu, kiedy przeżywamy radość i nadzieję nowego życia – Bożego Narodzenia. Dlatego otwórzmy nasze serca Chrystusowi, niech staną się Betlejem, gdzie zamieszka Emmanuel – Bóg z nami.