4 Niedziela Adwentu – Wigilia Bożego Narodzenia

 «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Obietnica Boga wypełnia się w historii świata i w historii każdego człowieka. On jest Bogiem wiernym, który, zstępując na ziemię uczynił sobie mieszkanie w sercach ludzi. To wielka tajemnica bliskości i miłości Boga do człowieka wypełniająca się nieustannie w życiu, które bezwarunkowo przyjmuje tę miłość. Życzymy obfitości Bożych łask w przeżywaniu tajemnicy BOŻEGO NARODZENIA – duszpasterze bielskiej bazyliki.