Intencje Mszy św. 5 – 11 czerwca

PONIEDZIAŁEK – 5 czerwca

NMP Matki Kościoła, patronki Diecezji Drohiczyńskiej

7.30 1. + Jadwiga Pęska

2.

9.00 + Henryk (18r.), Zofia, Bolesław, Stanisława(f) Bruszewscy
10.30 + Jadwiga Łukaszuk (11r.), Jan Łukaszuk, zm. z rodz. Łukaszuk, Bibułowicz
18.00 1. W intencji rodzin z wspólnoty Domowego Kościoła

2. + Stanisław Marczuk

WTOREK – 6 czerwca

7.00 1. Do św. Jana Pawła II i bł. Antoniego z prośbą o pomyślną operację Teresy

2. + Zofia Makuszewska

3. +

7.30 + Edmund i Stanisława(f) Józefiuk
18.00 + Paulina (30dz.), Eugeniusz Czapiuk

ŚRODA – 7 czerwca

7.00 1. + Zofia Kowalska

2. +

7.30 + Paulina Czapiuk
18.00 1. + Marcin Kocisz

2. + Jadwiga Pęska (30dz.)

CZWARTEK – 8 czerwca

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.00 1. + Leokadia, Franciszek Masłowscy, zm. z rodz.

2. + Krzysztof Olszewski, Adolf, Helena, Stanisław

3. + Paulina Czapiuk

7.30 +
18.00 + Mieczysław z rodz. Drążyków, Hermanowskich, Falkowskich, Łuczajów

PIĄTEK – 9 czerwca

7.00 1. + Halina Falkiewicz

2. +

7.30 + Grzegorz Paluszczyk
18.00 1. + Lucyna, Ludwik Hryniewiccy

2. + Marek Kondrat, Helena, Władysław Puchowscy

SOBOTA – 10 czerwca

Bł. Bogumiła Piotra, biskupa

7.00 1. + Paulina Czapiuk

2. + Zbigniew Prokopczuk (30dz.)

7.30 O nawrócenie na dobrą drogę pewnych osób
17.00 Ślub
18.00 + Wiesław Nawarenko (2r.), Kazimiera(f), Mieczysław Orzełowscy

NIEDZIELA  – 11 czerwca

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

7.30 + Stanisław Piasecki (6r.)
9.00 + Władysław Myślejko (3r.)
10.30 Dziękczynna, w 15 r. święceń kapłańskich ks. Tomasza Żukowskiego i ks. Pawła Solki, z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
12.00 + Stanisław Stalewski  
18.00 Rozpoczęcie wizytacji kanonicznej przez ks. bpa Tadeusza Pikusa

+ Zofia Osmólska (18r.)    

 

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Antoniego w Boćkach

10 czerwca o godz. 7:00, spod bielskiej bazyliki wyruszy piesza pielgrzymka do sanktuarium św. Antoniego w Boćkach. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, by wyruszyć ze śpiewem i modlitwą na ustach, na pielgrzymkiwy szlak, zanosząc swoje dziękczynienia i prośby przed cudowny obraz św. Antoniego z Padwy.

Intencje Mszy św. 29 maja – 4 czerwca

PONIEDZIAŁEK – 29 maja

św. Urszuli Leduchowskiej

7.00 1. + Franciszek, Józefa(f)

2. + greg. Jadwiga Walendukanis

3. + Bolesław, Wanda, Paweł, Marianna, Teresa, zm. z rodz. Zimnochów

7.30 Do św. Mikołaja o bł. w gospodarstwie i o Boże bł. zgodę i miłość w rodzinie
18.00 Intencja dzieci pierwszokomunijnych

WTOREK – 30 maja

7.00 1. + greg. Jadwiga Walendukanis – zakończenie

2. + Józef, Janina, Edmund, Ignacy, Kazimierz, Adolf, Stanisława(f)

3. + Paulina Czapiuk

7.30 + Franciszek Nazarko (15r.), Jan, zm. z rodz.
18.00 1.  Intencja dzieci pierwszokomunijnych

2. + Marianna, Bolesław, Tadeusz, zm. z rodz. Wiercińskich

ŚRODA – 31 maja

Nawiedzenie NMP

7.00 1. + Halina Falkiewicz

2. + Józef, Janina, Marianna, Radziszewscy, Czesław Mentel

7.30 + Antonina Małyszczuk
18.00 1.  Intencja dzieci pierwszokomunijnych

2. O Boże bł. dla Jakuba w dniu urodzin

I CZWARTEK – 1 czerwca

św. Justyna, męczennika

7.00 1. + Henryk  Niewiński (17r.), Antoni, Janina, Wiesław Niewińscy, Borowscy: Stefan, Leokadia, Piotr, Helena, Aleksander Charkiewicz

2. + Marianna(32r.), Kazimierz Falkowscy

3. + Eugeniusz (1r.), zm. z rodz. Misiuk i Malinowskich

7.30 + Romualda popławska
18.00 1.  Intencja dzieci pierwszokomunijnych

2.  Int. Pomocników Maryi

I PIĄTEK – 2 czerwca

7.00 1. + Elżbieta i Michał Chomań, Stanisław, Jerzy Pilch

2. + Paulina Czapiuk

3. + Anna, Bronisław, Jan, Józef, zm. z rodz. Usakiewiczów, Oksztulskich

7.30 Do św. Mikołaja z podziękowaniem za łaskę w dobytku, z prośbą o bł. i zdrowie na dalsze lata dla Katarzyny i Sławomira Niewińskich
18.00 Intencja dzieci pierwszokomunijnych

I SOBOTA – 3 czerwca

św. Męczenników Karola Lwangi i towarzyszy

7.00 1. + Józef Filipiuk (23r.)

2. + Krzysztof (2r.), Zygmunt Kruczkowscy

7.30 Dziękczynna za 33 lata małżeństwa Barbary i Piotra z prośbą o dalsze Boże błog
17.00 Msza św. ślubna
18.00 O zdrowie dla Kazimierza

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 4 czerwca

7.30 + Józef Tworkowski, Janina, Helena, Adam
9.00 1. W int. mieszkańców Malinowo i Stryki

2. + Józef (23r.), Genowefa, Jan, rodz. Sawickich i Łuczajów

10.30 1. Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Krystyny i Romana Poślednik, z prośbą o dalsze Boże błog.

2. + Alicja (2r.) i Michał Wieremiejuk

12.00 + Kazimierz Szapkowski (30r.)
18.00 + Piotr, Maria, Henryk Misiuk  

 

Nowi kanonicy Podlaskiej Kapituły

   Bielska Bazylika była świadkiem wyjątkowego wydarzenia: 25 maja 2017 r. ks. bp Tadeusz Pikus wprowadził do grona kanoników honorowych czterech nowych członków. Szaty kanonickie przywdziali: ks. dr Piotr Arbaszewski, ks. Jan Henryk Bałdyga, ks. dr Andrzej Lubowicki oraz ks. mgr Bohdan Sawicki.
Obrzęd rozpoczęło uroczyste wprowadzenie nowych kanoników do Bazyliki przez ks. bpa Tadeusza Pikusa. Następnie ks. prał. Jerzy Cudny – prepozyt kapituły, krótko przypomniał życiorysy nowo mianowanych kanoników oraz odczytał dekret biskupa. Nowi członkowie Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej złożyli przed Bogiem i wszystkimi zgromadzonymi uroczyste wyznanie wiary, po czym poświęcone zostały części stroju kanonickiego. Nastąpił obrzęd nałożeniu szat kanonickich. Ks. Biskup przekazał każdemu znaku pokoju. Obrzęd zwieńczyła uroczysta Eucharystia. W homilii ks. Biskup przypomniał znaczenie i symbolikę szat kanonickich. Jak zaznaczył: „Piękne szaty nie mogą przykrywać grzechów, ale być okryciem dla cnót”.

Ks. dr Piotr Arbaszewski urodził się 1 maja 1968 r. w Siemiatyczach. Szkołę Podstawową ukończył w Ostrożanach. Naukę kontynuował w Technikum Elektrycznym w Białymstoku. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie wstąpił w 1988 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Korytnicy 11 czerwca 1994 r. z rąk ks. bp. Jana Chrapka.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Siemiatycze św. Andrzeja Boboli, Sadowne oraz Łochów. Studia z zakresu teologii rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczył doktoratem. W 2013 r. został mianowany proboszczem w parafii Zembrów.
Na szczeblu diecezjalnym piastuje następujące urzędy i funkcje: dyrektor Wydziału ds. Rodziny, członek Rady Duszpasterskiej, wykładowca teologii małżeństwa i rodziny w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, dyrektor Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej, diecezjalny duszpasterz kobiet, diecezjalny moderator Domowego Kościoła.

Ks. Jan Henryk Bałdyga urodził się 9 marca 1958 r. w Węgrowie. Szkołę Podstawową oraz Technikum Mechaniczne ukończył w Węgrowie. W 1979 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 8 czerwca 1985 r. w Siedlcach otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Jana Mazura.
Jako wikariusz posługiwał kolejno w parafiach: Skrzeszew, Pilawa, Sarnaki, Kosów Lacki. W 1994 r. został proboszczem w parafii w Czeremsze, a od 2005 r. jest proboszczem w parafii Boćki.
W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję pierwszego dekanalnego wizytatora katechetycznego w Dekanacie Hajnowskim. Otrzymał Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej oraz medal Mater Verbi redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Ks. dr Andrzej Lubowicki urodził się 1 września 1976 r. w Siemiatyczach. Szkołę Podstawową ukończył w Stadnikach, a następnie Liceum Mechaniczne w Bielsku Podlaskim. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbył w latach 1995-2001. Święcenia kapłańskie otrzymał w Siemiatyczach 16 czerwca 2001 r. z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza.
Po dwuletniej pracy jako wikariusz parafii Hajnówka – Podwyższenia Krzyża św. odbył studia z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz na Wydziale Teologicznym św. Jana Ewangelisty w Palermo. W 2011 r. uzyskał doktorat z teologii pastoralnej.
Obecnie piastuje następujące urzędy i funkcje diecezjalne diecezjalne: kierownik Sekcji Młodzieżowych Organizacji Katolickich i diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dyrektor Wydziału Młodzieży, członek Rady Kapłańskiej, członek Rady Duszpasterskiej, pełnomocnik ds. projektów przy Krajowej Radzie KSM, dyrektor Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku, wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, dyrektor Nadbużańskiego Ośrodka Ewangelizacji, członek Rady ds. Ekonomicznych.

Ks. mgr Bohdan Ryszard Sawicki urodził się 22 września 1959 r. w Czarkówce Małej. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Perlejewie. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białymstoku a następnie w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Lubiejewie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie wstąpił w 1980 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Nurcu Stacji 15 czerwca 1986 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Śledzianów, Bielsk Podlaski – Matki Bożej z Góry Karmel, Boćki, Starawieś oraz Siemiatycze – Wniebowzięcia NMP. Natomiast jako proboszcz posługiwał w parafiach: Tokary i Dołubowo. Od 2014 r. jest proboszczem w parafii Winna Poświętna.
W latach 2002 – 2006 pełnił urząd dekanalnego wizytatora katechetycznego w Dekanacie Siemiatyckim. Od 2016 r. jest członkiem Rady Kapłańskiej. Otrzymał medal Mater Verbi redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

Instalacja kanoników maj 2017