Zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej

LogoAK „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

Akcja Katolicka zaprasza wszystkich chętnych na swoje kolejne spotkanie

Dnia:   28.05.2015 r.
Temat spotkania:   Przebaczenie warunkiem budowania jedności międzyludzkiej.
Początek:    Po Mszy św. o godz. 18.00.
Miejsce:    Salka pod plebanią

Z A P R A S Z A M Y

Zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej

LogoAK „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

Akcja Katolicka zaprasza wszystkich chętnych na swoje kolejne spotkanie

Dnia:   28.05.2015 r.
Temat spotkania:   Przebaczenie warunkiem budowania jedności międzyludzkiej.
Początek:    Po Mszy św. o godz. 18.00.
Miejsce:    Salka pod plebanią

Z A P R A S Z A M Y

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ – Częstochowa 19-20.06.2015 r.

PielgrzymkaAK2015Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej do Częstochowy w dniach 19 – 20.06.2015.

PROGRAM PIELGRZYMKI

19  czerwca – piątek 

Konferencja „Przed II Kongresem Akcji Katolickiej” Dom Formacyjny Wyższego Seminarium Duchownego (ul. św. Barbary 41).

17.00 – otwarcie konferencji – Halina Szydełko, prezes Zarządu KIAK

17.15  – słowo Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej Bp Marka Solarczyka

referat I –  ks. prof. Tadeusz Borutka

referat II – Jan Stefanek, prezes Zarządu KIAK II-giej kadencji

referat III – Halina Szydełko prezes Zarządu KIAK

21.00 – Apel Jasnogórski – Kaplica Matki Boskiej – Bp Marek Solarczyk

20 czerwca – sobota

9.00  Katedra

 • Słowo pasterskie abp Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
 • słowo  prezes Haliny Szydełko
 • słowo bp. Marka Solarczyka
 • wystąpienia zaproszonych gości

10.15 – przejście na Jasną Górę

11.15  – powitanie na Szczycie Jasnogórskim

11.30 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z kazaniem bp. Marka Solarczyka, Krajowego Asystenta Akcji  Katolickiej.

KALENDARIUM NA ROK 2015

12 lutego Spotkanie Asystentów Diecezjalnych
11-12 kwietnia Posiedzenie Rady KIAK – Warszawa
19-20 czerwca Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
13-14 września Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci męczenników stanu wojennego
17-20 września II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków
11 października Dzień Papieski
7 listopada VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej – Kraków
13-15 listopada Rekolekcje dla Księży Asystentów i członków Rady oraz posiedzenie KIAK – Warszawa
22 listopada Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Akcji Katolickiej

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2015

Liturgia i modlitwa

Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy

Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nade wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach. (…)

Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest pokój na świecie. Świat znowu stanął w obliczu zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata.

Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeczy wiernych:

 • nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
 • codzienny różaniec
 • modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie

Problematyka społeczna

Rodzina

Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniom Akcja Katolicka powinna:

 1. Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.
 2. Uczestniczyć w „Marszach dla życia”.
 3. Uświadamiać rodzicom ich prawa do decydowania o programach nauczania,
 4. Podejmować działania na rzecz rodzin.

Polityka

W roku wyborów do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.

Akcja katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych, wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskimi.

Formacja

 1. Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.
 2. Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
 3. Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską Evangelii Gaudium papieża Franciszka.

Biuletyn Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej w Polsce
Nr 49 grudzień 2014 r.