Wizytacja biskupia

      W dniach od 11 do 15 czerwca 2017 r. gościł w naszej Parafii i mieście biskup Tadeusz Pikus. Według przepisów prawa kościelnego biskup danej diecezji ma obowiązek co pięć lat odwiedzić każdą parafię. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno – gospodarczego. Podczas tych czterech dni biskup Tadeusz spotkał się z parafianami bielskiej fary, ludźmi chorymi, członkami ruchów, Radą Parafialną, odwiedził szkoły, spotkał się z pracownikami Urzędu Miasta, Starostwa, Powiatu, odwiedził Straż Pożarną, Policję oraz Zgromadzenie Sióstr Dominikanek.

Pierwszego dnia, wizytacji, w niedzielę, miało miejsce powitanie Pasterza w progach bielskiej bazyliki. Ks. dziekan Kazimierz Siekierko wręczył biskupowi klucze do kościoła, podkreślając iż na ten czas Ekscelencja staje się gospodarzem miejsca. Następnie proboszcz parafii przybliżył biskupowi historię oraz obecny stan parafii i kościoła, a także wykonanych w nim prac. Ważnym punktem drugiego dnia wizytacji była wieczorna Msza św. sprawowana w dzień wspomnienia 108 błogosławionych męczenników, wśród których jest także błogosławiony ks. Antoni Beszta – Borowski, proboszcz i dziekan bielski zamordowany wraz z innymi mieszkańcami miasta. Podczas tej Mszy Biskup modlił się za ludzi chorych i cierpiących z naszej parafii oraz udzielił sakramentu namaszczenia. W środę ksiądz biskup spotkał się z członkami Rady Parafialnej, a następnie celebrował Eucharystię dla grup, akcji i stowarzyszeń działających przy naszej Parafii. Warto w tym miejscu nadmienić, iż w naszej Parafii działają: Akcja Katolicka, Caritas Parafialne, Szkolne Koło Caritas, Świetlica Socjoterapeutyczna, Ministranci i Lektorzy, Schola dziecięco – młodzieżowa, Kółka Różańcowe, Pomocnicy Maryi, Kościół Domowy, Koło Misyjne Dzieci, Odnowa w Duchu Świętym. W trakcie tej Mszy św. Biskup dokonał poświęcenia piętnastu witraży, które zamontowano w kościele w ciągu ostatnich trzech lat.

Zwieńczeniem wizytacji w Bazylice oraz we wszystkich Parafiach w Bielsku Podlaskim był dzień Bożego Ciała. W tym roku dzień ten nabrał jeszcze jednego, szczególnego charakteru, gdyż uroczystej Mszy św. oraz procesji eucharystycznej przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. Eucharystię wraz z ks. Biskupem koncelebrowali bielscy proboszczowie, wikariusze oraz księża seniorzy.

        Wspólnie prośmy Boga, aby czas wizyty księdza biskupa w naszej Parafii oraz błogosławieństwo, które nam przekazał towarzyszyło w duchowym rozwoju i pomnażaniu królestwa Bożego na ziemi.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 09-10.06.2017 r.

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”. Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej reprezentowało 5 osób. Do Częstochowy pojechaliśmy wspólnie z POAK z Brańska.

Dzień 1

W drodze do Częstochowy zatrzymaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, aby pomodlić się u stóp Matki Bożej Loretańskiej oraz przy grobie błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

 Historię powstania Sanktuarium opowiedziała nam jedna z sióstr Zgromadzenia.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej rozpoczęła się konferencją, która odbyła się dnia 09.06.2017 r. w Redakcji tygodnika „Niedziela” w Częstochowie.

Zebranych powitała Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, Pani Urszula Furtak.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał J.E. Abp Stanisław Nowak, Biskup Senior Archidiecezji Częstochowskiej. Ksiądz Arcybiskup nawiązał do największych rocznic obchodzonych w tym roku: 100-lecia objawień fatimskich, 300-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, 140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Jednocześnie J.E. zwrócił uwagę, że przychodzi nam się głosić Jezusa w trudnych czasach – w czasach rewolucji antyludzkiej, genderowskiej. Dlatego misją Akcji Katolickiej jest stanąć z mocą na czele działania w obronie Boga i człowieka. Siły zaś czerpać mamy od Maryi, która, jak powiedział św. Jan Paweł II „jest wszechmocą na kolanach”.

O. Mariusz Tabulski, Definitor Zakonu Paulinów przedstawił temat: „Jasnogórskie śluby Narodu i objawienia fatimskie w obronie wiary i cywilizacji.” Ojciec Tabulski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż Śluby Jasnogórskie były przypomnieniem Europie praw człowieka. To one przygotowały nasz Naród do wejścia w trzecie tysiąclecie i są warunkiem naszej dojrzałości i miejsca w Europie.

Prelegent odwołując się też do 300-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej powiedział, że w dzisiejszych czasach mamy być żywą koroną czci i chwały Maryi.

Bardzo ciekawy wykład wygłosił też ks. dr Szymon Stułkowski (na zdjęciu pierwszy  z prawej), Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, który mówił na temat: „Idźcie i głoście! Ale razem: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.” W swoim ciekawym wystąpieniu, opartym o rozważanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (5, 17-25), ks. Stułkowski powiedział, że naszym zadaniem jest odczytywać pragnienie człowieka związane z tęsknotą za Jezusem. Mamy więc tak działać, aby drugi człowiek spotkał Jezusa. Dzięki temu Bóg będzie mógł dotykać ludzi ze względu na naszą wiarę (wiara zastępcza).

Wystąpienia zakończyła dyskusja.

Po konferencji wszyscy zebrani udali się na Apel Jasnogórski, który poprowadził J.E. Bp Mirosław Milewski, krajowy Asystent Akcji Katolickiej.

Dzień 2

Drugi dzień Pielgrzymki rozpoczęliśmy w Archikatedrze Częstochowskiej, która jest Sanktuarium Świętej Rodziny. Na zdjęciu – Poczet Sztandarowy w towarzystwie J.E. Ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej oraz Pani Urszuli Furtak, Prezes Zarządu KIAK.

Na rozpoczęcie spotkania w Katedrze wszyscy zebrani członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski odśpiewali Hymn Akcji Katolickiej w Polsce „My chcemy Boga, Panno święta!”.

W Katedrze słowo do zebranych wygłosił J.E. Ks. Bpa Mirosław Milewski, który nawiązując do 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, zwrócił uwagę, że trójka dzieci doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co się dzieje i czego chcą, dlatego ich świadectwo było szczere, proste i znaczące. Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, życzył wszystkim członkom Stowarzyszenia, aby, zgodnie z hasłem pielgrzymki, szli i głosili razem z Maryją oraz aby nasze świadectwo było znaczące.

Po zakończonych uroczystościach przeszliśmy z Katedry na Jasną Górę, odmawiając modlitwę różańcową.

Pielgrzymkę zakończyła Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem J.E. Bpa Mirosława Milewskiego. Podczas homilii Krajowy Asystent Akcji Katolickiej mówił o czterech filarach działalności Akcji Katolickiej:

I. Filar – modlitwa. Nasze pomysły muszą rodzić się na kolanach;

II. Filar – formacja, która musi być ciągła, abyśmy mogli patrzeć na świat oczyma wiary;

III. Filar – poświęcenie. Akcja Katolicka potrzebuje pasjonatów, którzy zechcą poświęcić czas dla innych ludzi;

IV. Filar – apostolat – ewangelizacja, jesteśmy ludem w drodze i mamy pomagać wszystkim.

Wszystkie cztery filary w działalności Akcji Katolickiej są niezbędne. Bez któregokolwiek z nich Akcja Katolicka nie będzie solidnym budynkiem, ale prowizorycznym barakiem.

Intencje Mszy św. 12 – 18 czerwca

PONIEDZIAŁEK– 12 czerwca

108 Bł. Męczenników Polskich

7.00 1. + Nadzieja Kowalska

2. + Ryszard, Regina, Andrzej, Jan, Jan Niewińscy; Leontyna, Kazimierz Falkowscy

3. + Jadwiga Pęska

7.30 + Janina Masłowska (20r.), Franciszek, Marianna, Stanisław, Jan, Feliksa, Kazimierz
18.00 1 W intencji chorych

2. + Eugenia Piotrowska, zm. z rodz. Piotrowskich i Piechowskich

WTOREK – 13 czerwca

Św. Antoniego z Padwy

7.00 1. + Helena Lubowicka (5r.), Wiesław, Henryk

2. + Antoni, Wiktoria, Konstanty Dankiewicz, Maria, Marian, Ignacy, Anna Januszewscy

3. + Zofia Jurkiewicz

7.30 + Eugeniusz Olendzki (2r.), Helena (6r.), zm. z rodz. Olszewskich, Olendzkich, Janowskich, Antczak i Patryk
18.00 + Antoni Słomiński, Marianna, Jan, Stefania

ŚRODA – 14 czerwca

Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

7.00 1. O Boże błog. dla ks. Tomasz w 4 r. święceń – od wspólnoty Margerytka

2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błog. dla Heleny i Michała

3. + Zofia Jurkiewicz

7.30 O Boże błog. dla Michała z racji 20 urodzin, z prośbą o pomyślne zdanie egzaminów
18.00 1. W intencji parafian, grup działających w parafii

2. + Stanisław Marczuk

CZWARTEK – 15 czerwca

BOŻE  CIAŁO

7.30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Marka i Moniki
9.00 Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o Boże błog. dla ks. Pawła w 15 rocz. święceń
10.00 W intencji Parafian Bielskich i Gości (po Mszy procesja)

PIĄTEK – 16 czerwca

7.00 1.  Do Matki Bożej i św. Jana Pawła II o Boże błog. i zdrowie dla Marka z Mielca

2. + Wanda Olendzka (30dz.), Józef

7.30 + Władysław Filipiuk (4r.)
18.00 1. O zdrowie, Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Pauliny Kozarkiewicz z racji urodzin

2. + Jolanta Toczko

SOBOTA – 17 czerwca

Św. Alberta Chmielowskiego

7.00 1. + zm. z rodz. Drążyk, Hermanowskich, Łuczajów, Tadeusz, Jerzy, Elżbieta, Helena i Tadeusz Bogusz, Marek Piotrowski

2. + Za zmarłych członków i z ich rodzin z KŻR im. MB Częstochowskiej

7.30 + Adela Pruszyńska, Tadeusz Bazyluk, Wincenty, Witold
16.00 Msza św. ślubna
18.00 O Boże błog. dla Anny, Krzysztofa, Jakuba, Bartłomieja, Marcina

NIEDZIELA – 18 czerwca

7.30 + zm. z rodz. Tymińskich i Michalaków
9.00 1. O zdrowie i Boże błog. dla członków KŻR ich rodzin, o miłosierdzie zmarłym

2. +  Paulina, Franciszek, Stanisława(f), Jan, Michał, rodz. Chwaszczewskich

10.30 + Krzysztof (6r.), zm. z rodz. Niewińskich i Puchalskich
12.00 O Boże błog i potrzebne łaski dla Doroty Konrad z racji 18 urodzin
18.00 + Stanisław Hryniewicki (20r.), Jadwiga, Stanisław Bagińscy

 

Pielgrzymka do św. Antoniego w Boćkach.

   13 czerwca w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie św. Antoniego z Padwy, potężnego orędownika u Boga, znanego jako patron osób i rzeczy zagubionych. Jednym z wielu sanktuariów na całym świecie, w tym także w naszej diecezji, gdzie czczony jest św. Antoni, są Boćki w dekanacie bielskim. W sobotę, 10 czerwca, w Dzień Podlasia przypominający 18. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Drohiczynie, po raz kolejny, z parafii Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, wyruszyła piesza pielgrzymka do boćkowskiego sanktuarium. Na pielgrzymi szlak wyruszyło około 100 osób. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie 2 latka, a najstarsza pątniczka 75 lat. Duchownemu wędrowaniu przewodzili bielscy wikariusze ks. Tomasz i ks. Paweł. Pielgrzymi po drodze wstąpili na chwilę modlitwy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Bielsku Podlaskim, które jak wspomniał kustosz ks. kan. dr Dariusz Kujawa, jest najmłodszym sanktuarium w naszej diecezji. Wędrowaniu towarzyszył śpiew prowadzony przez dziewczyny śpiewające w scholi oraz wspólna modlitwa. Pielgrzymów w sanktuarium powitał ks. proboszcz kan. Jan Bałdyga. Przy ołtarzu z obrazem i relikwiami św. Antoniego została odprawiona Msza św., której przewodniczył dziekan bielski ks. prał. Kazimierz Siekierko. W homilii ks. dziekan zwrócił uwagę na mocne wsparcie św. Antoniego w życiu osoby wierzącej oraz siłę osobistej modlitwy. Po Mszy św. pielgrzymi mieli możliwość ucałować relikwie św. Antoniego z Padwy. Wszysecy bardzo uduchowini i z uwniechami na ustach wrócili do swoich domów. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w pielgrzymim szlaku. Tym którzy nie poszli, mówimy szczerze – żałujcie i zapraszamy Was za rok! 😀