12 kwietnia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12 kwietnia 2020 r.
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE


1. Dzisiaj Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja o 6.00, Pozostałe msze św. o 10.00, 12.00 i 18.00.
2. W poniedziałek II Dzień Świąt Wielkanocnych msze jak w każdą niedzielę.
3. Za tydzień Niedziela Bożego Miłosierdzia –taca na dzieła „Caritas”.
4. Zgodnie z zaleceniem władz państwowych i kościelnych większość naszych Parafian uczestniczy we Mszy św. niedzielnej przez środki masowego przekazu. Do funkcjonowania parafii niestety potrzebne są także środki finansowe, dlatego prosimy w duchu odpowiedzialności za naszą Wspólnotę Parafialną o dobrowolne wpłaty na konto bankowe parafii: BANK BGŻ oddział operacyjny w Bielsku Podlaskim nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0072 2020
5. Składamy podziękowanie za wszelkie ofiary złożone na rzecz parafii ofiarowane indywidualnie czy tez przesłane na konto parafialne – Bóg zapłać za troskę o Kościół .
6. W piątek w Oktawie Wielkanocnej nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Grób Pański A.D 2020

 W tej ciszy przebywam wciąż rad
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.
To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech,
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech,
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech,
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
Ja widzę Cię Jezu mój tam,
Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
Uwolnić mnie z grzechów i win.
Wspominam tak często ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień.
Gdy przyszłam pod Krzyż z ciężarem swych win,
Uwolnił mnie tam Boży Syn
Drodzy Parafianie, w duchowej i modlitewnej łączności trwamy razem z Wami na modlitwie przeżywając tajemnice naszego zbawienia-Męki,Śmierci i Zmartwychwstania. Po mroku Wielkiego Piątku nastaje radosny poranek Zmartwychwstania. Życzymy Wam błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego …pełnych Wiary, nawet tych zalęknionych uczniów… Nadziei, że wszystko będzie dobrze…i Miłości, której tak mało było do Boga i bliźniego…Jesteśmy z Wami i Tęsknimy za Wami :
ks.kan Ryszard Zalewski, ks.Adam Banaszek, ks.Mateusz Roguski i ks.prał.Ludwik Olszewski   

WIELKI TYDZIEŃ

Rozmyślajmy dziś, wierni Chrześcijanie,
Jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany;
Od poimania nie miał odpocznienia
 Aż do skonania.

05 kwietnia

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Palmowa 05.04.2020r

1. Niedzielą Palmowa rozpoczynamy Wielki Tydzień, który jest wspomnieniem Męki Pana Jezusa.
2. W związku z ograniczeniem możliwości udziału we mszy świętej w czasie trwania epidemii, zapraszamy wiernych do spowiedzi przed świętami wielkanocnymi codziennie do Wielkiego Czwartku od g.15.00 – 18.00 jest adoracja Najświętszego Sakramentu i w konfesjonale dyżuruje kapłan. Co 30 min jest udzielana komunia sw.
3. Przeżywany obecnie czas to okazja do działania dl Kościoła Domowego jakim jest rodzina katolicka. Niech ojciec, niech matka okażą się kapłanami Kościoła Domowego.
4. TRIDUUM PASCHALNE – Porządek Liturgiczny
Wielki Czwartek – dzień pamięci ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Sw. Wieczerzy Pańskiej godz.18.00
WIELKI PIĄTEK– Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Adoracja od. Godz.9.00 do 17.30. W ciągu dnia możliwość spowiedzi. O godz.18.00 Liturgia Męki Pańskiej -nie ma adoracji wieczornej.                                                              Wielka Sobota– adoracja od godz.9.00 do 19.30.Liturgia Wigilii Paschalnej o godz.20.00 – nie ma adoracji nocnej. Wg. Zaleceń Ks.Biskupa nie ma poświęcenia pokarmów. Sami w domu przed śniadaniem wielkanocnym święcimy.
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA K: Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy.
MODLITWA Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim Życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, nasze Życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego Życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie Żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen.
5.NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Msza Rezurekcyjna o godz. 6.00 (bez procesji) pozostałe Msze o godz. 10.00, 12.00 i 18.00
6. Ze względu na ograniczenia ilości osób do 5 na msze zapraszamy osoby które w tych dniach zamówiły intencje.
7. Według zarządzenia Ks. Biskupa Komunia Sw i Bierzmowanie zostają przeniesione na termin po wakacjach.
8.Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary indywidualne czy wpłacane na konto parafialne. Niech wszystkich Pan Bóg stokroć wynagrodzi!