Zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej

LogoAK „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

Akcja Katolicka zaprasza wszystkich chętnych na swoje kolejne spotkanie

Dnia:   28.05.2015 r.
Temat spotkania:   Przebaczenie warunkiem budowania jedności międzyludzkiej.
Początek:    Po Mszy św. o godz. 18.00.
Miejsce:    Salka pod plebanią

Z A P R A S Z A M Y

Rocznica przyjęcia I Komunii Św.

W niedzielę 17 maja 2015r. na mszy św. o 9.00  w naszej Bazylice obchodziliśmy rocznicę przyjęcia I Komunii Świętej.

Zaprzysiężenie ministrantów

W niedzielę 10 maja w naszej parafii na Mszy Św. o godz. 12 odbyło się zaprzysiężenie nowych ministrantów. Z tej racji pragniemy złożyć im najserdeczniejsze życzenia, by dzielnie trwali w służbie Bogu i ludziom.

Nabożeństwa majowe

MaryjaPorządek nabożeństw majowych w naszej Parafii:

  • codziennie (z wyjątkiem Czwartków) tuż po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18:00
  • w Czwartki tuż po adoracji Najświętszego Sakramentu (adoracja rozpoczyna się o godzinie 17:00 i trwa do godziny 18:00)

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – obchody 3 maja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - obchody 3 maja

Każdego roku 3 maja wierni w kościele katolickim w Polsce obchodzą uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, nawiązującą do obrony Jasnej Góry w 1655 r., ślubów Jana Kazimierza – oddania królestwa opiece Matki Bożej, oraz do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Święto ukazuje wiarę narodu polskiego, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary- „Bogurodzica”, najstarsza polska pieśń religijna, przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.

Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r. Dokonano wówczas koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.

Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV.

26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych  Jasnogórskie Śluby Narodu  złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski. 10 lat później, 3 maja 1966 r.  odbyły się tam centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.

 

W  niedzielę 3 maja została odprawiona uroczysta Msza Święta w naszej Bazylice w intencji naszej Ojczyzny, przewodniczył jej Ks. kan. dr Dariusz Kujawa. Po eucharystii złożono kwiaty pod pomnikiem Św. Jana Pawła II, a następnie poczty sztandarowe, delegacje i wszyscy uczestnicy udali się  na skwer Izabeli Branickiej, gdzie przy pomniku Niepodległości Polski odbyła się oficjalna część obchodów 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.