Diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej w Brańsku

Diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej w Brańsku

Dnia 10 października 2015 r. odbyło się spotkanie diecezjalne Akcji Katolickiej w Brańsku. Spotkanie rozpoczęło się w kościele Wniebowzięcia NMP prelekcją ks. prof. dr hab. Tadeusza Syczewskiego, który swoje wystąpienie poświęcił znaczeniu chrzcielnicy w Kościele Katolickim.

Po prelekcji zebrani uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył J.E. ks. prof. dr Tadeusz Pikus. Kazanie wygłoszone przez ks. Biskupa dotyczyło sakramentu chrztu, przez który jesteśmy wszczepieni w życie, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kto przyjmuje chrzest jednoczy się z Bogiem. Jest to jedność duchowa. W chrzcie otrzymujemy niezwykły dar, który łączy nas z Bogiem – wiarę. To od niej zależy życie Boga w nas, to na jej bazie rozpoczyna się autentyczna modlitwa. Dzięki wierze poznajemy, że Bóg nas kocha, ale ważne jest coś jeszcze …. ważne jest abyśmy my również kochali Boga. Miłość do Boga jest także Jego darem dla nas za pośrednictwem Ducha Świętego. Miłość ta nie opiera się tylko na uczuciu. Jezus powiedział wyraźnie : „Jeśli Mnie miłujecie będzie zachowywać moje przykazania.”(J 14,15). Potrzeba więc abyśmy się ciągle nawracali – wypełniali przykazania oraz głosili Chrystusa”.

Po Mszy św. wszyscy obecni złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem.

Intencje Mszy Świętej w tygodniu 12 – 18.10.2015

DATA GODZINA INTENCJE 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
12 października
7:00 + Wiesław Nawarenko
7:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże w 75 r. urodzin Reginy-Weroniki
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
7:30 + Michał i Stanisława (f) Jakonowicz
17:30 + Franciszek i Jadwiga Łapińska
WTOREK
13 października
7:00 + Wacław Niewiński (greg.)
7:00 + Genowefa (1r.), Henryk Niewińscy
7:30 + Stanisław (6r.), Janina (11r.), Bolesław, Bolesława (f), Jan Kryńscy
7:30 + Genowefa (1r.), Henryk Niewińscy
17:30 Za żyjących i zmarłych członków KŻR pw. MB Królowej Rodzin
ŚRODA
14 października
7:00 + Wiesław Klejmont, Henryk i Helena Lubowiccy
7:00 + Janina (f), Kazimierz, Adela, Antoni, Bronisława (f), Jarosław
7:30 + Maria Sidorska (2 r.), zm. z rodz Sidorskich
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
17:30 + Helena i Eugeniusz Olędzcy, Jadwiga i Jerzy Antczak
CZWARTEK
15 października
7:00 + Aleksander, Stanisław, Gabriela (f), Stanisław Pietrzykowscy, Czesław Kosiński
7:00 + Jan, Stanisława (f) Odachowscy, zm. z rodz. Odachowskich; Maria, Henryk Grabowscy; Marcel, Leokadia Kardaszewicz
7:00 do MB i św. Jana Pawła II o zdrowie i błog. Boże dla Jadwigi
7:30 dziękczynna za 75 lat życia, z prośbą o odpuszczenie grzechów i bł. Boże na dalsze lata
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
17:30 + Zbigniew, Edward Malinowscy; Antonina (f)
PIĄTEK
16 października
7:00 do MB i św. Jana Pawła II o błog. Boże dla Danuty i Leszka Łoniewskich i dla całej rodziny
7:00 + Marian, Marianna, Kazimierz Sawiccy
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
7:30 + Piotr Iwaniuk (7 r.), zm. z rodz. Iwaniuk i z rodz. Mociun
17:30 + Józef Konobrocki (10 r.)
SOBOTA
17 października
7:00 + Mieczysław Paprocki
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
7:30 + Władysława (f) Karolczuk (19 r.), Marian, Antoni, Stanisław, Kazimiera, Karol z rodz. Niemyjskich
17:30 + Jadwiga Olszewska (1 r.)
17:30 + Jan (4 r.), Józef, Kajetan, Karolina (f), Felicja, Stanisław, Jadwiga, Czesław, Henryk
NIEDZIELA
18 października
7:30 + Józef Hryniewicki i zm. z rodz. Hryniewickich
9:00 + Artur Pawlik
9:00 + Wacław Niewiński (greg.)
10:30 + Wacław (13 r.), Stanisława (f), Anna, Felicja, Antoni, Józef, Jan Niewińscy; Eugenia (f), Jan Fiedorowicz
12:00 50 rocz. małżeństwa Anny i Eugeniusza Szumiejko
18:00 + Wiesław Rudko (8 r.)

Intencje Mszy Świętej w tygodniu 28.09 – 04.10.2015

DATA GODZINA INTENCJE 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
28 września
7:00 + Leon i Salomea Lisek
7:00 + Wacław, Wanda, Wacław Zimnochowie
7:30 + Grzegorz Jankowski (10 r.), Julia, Tadeusz i Jerzy Tudela, Scholastyka i Konstanty Niewiński
7:30 O błogosławieństwo na dalsze życie w dniu urodzin
18:00 + Helena Niewińska (greg.)
WTOREK
29 września
7:00 + Helena Niewińska (greg.)
7:00 + Apolonia (16 r.), Stanisław, Józef, Antoni, Stanisław, Janina, Regina, Małgorzata, Franciszek Zimnoch; Józef, Józefa (f) Żakowicz; Leokadia Kułakowska
7:00 + Krzysztof Leoniuk
7:30 + Wacława (f) i Antoni Niewińscy
18:00 Odnowa w Duchu Świętym
ŚRODA
30 września
7:00 + Helena Niewińska (zakończenie greg.)
7:00 + Jan Tarnowski, Felicja Jabłońska
7:30 + Antoni, Anna, Kazimiera, Stanisław Janiszewscy; Stanisław Łukaszewicz
18:00 + Beata Susoł (6 r.)
CZWARTEK
1 października

I czwartek

7:00 + Edmund i Zofia, Bolesław i Janina
7:00 + Wacław Bil (25 r.) i zm. z rodziny
7:30 + Stanisław Zimnoch (24 r.) i zm. z rodz.
7:30 + Wacław Niewiński (rozpoczęcie greg.)
17:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
17:30 Różaniec
18:00 Pomocnicy Matki Kościoła
PIĄTEK
2 października

I piątek

7:00 + Antoni Słomiński, Marianna, Józef i Stefania, Jan
7:00 + Jan (4 r.) Stepaniuk, Jan Olkowicz
7:30 + Marek Kwiatkowski
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
17:30 + Krystyna Kaczyńska
18:00 Różaniec
SOBOTA
3 października

I sobota

7:00 + Alicja Wieromiejuk
7:00 w 18 r. urodzin Krzysztofa i w 22 r. urodzin Pauliny o błog. Boże
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
7:30 + Kazimierz, Władysław, Antoni, zm. z rodz. Bolesta
16:00 Ślub
17:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
17:30 Różaniec
18:00 W intencji Teresy Zieziuli
NIEDZIELA
4 października
7:30 + Franciszek, Józefa (f), Aleksander, Anna, Adolf, Henryk, Helena
9:00 + Marian Jaroszko
9:00 + Wacław Niewiński (greg.)
10:30 + Franciszek i zm. z rodz. Zieziula
10:30 O zdrowie i bł. Boże dla rodzin KŻR z Niewina Popławskiego
12:00 + Marianna Żukowska
18:00 + Regina Chimiewicz i zm. z rodz. Zalewskich