OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ – Częstochowa 19-20.06.2015 r.

PielgrzymkaAK2015Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej do Częstochowy w dniach 19 – 20.06.2015.

PROGRAM PIELGRZYMKI

19  czerwca – piątek 

Konferencja „Przed II Kongresem Akcji Katolickiej” Dom Formacyjny Wyższego Seminarium Duchownego (ul. św. Barbary 41).

17.00 – otwarcie konferencji – Halina Szydełko, prezes Zarządu KIAK

17.15  – słowo Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej Bp Marka Solarczyka

referat I –  ks. prof. Tadeusz Borutka

referat II – Jan Stefanek, prezes Zarządu KIAK II-giej kadencji

referat III – Halina Szydełko prezes Zarządu KIAK

21.00 – Apel Jasnogórski – Kaplica Matki Boskiej – Bp Marek Solarczyk

20 czerwca – sobota

9.00  Katedra

 • Słowo pasterskie abp Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
 • słowo  prezes Haliny Szydełko
 • słowo bp. Marka Solarczyka
 • wystąpienia zaproszonych gości

10.15 – przejście na Jasną Górę

11.15  – powitanie na Szczycie Jasnogórskim

11.30 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z kazaniem bp. Marka Solarczyka, Krajowego Asystenta Akcji  Katolickiej.

KALENDARIUM NA ROK 2015

12 lutego Spotkanie Asystentów Diecezjalnych
11-12 kwietnia Posiedzenie Rady KIAK – Warszawa
19-20 czerwca Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
13-14 września Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci męczenników stanu wojennego
17-20 września II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków
11 października Dzień Papieski
7 listopada VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej – Kraków
13-15 listopada Rekolekcje dla Księży Asystentów i członków Rady oraz posiedzenie KIAK – Warszawa
22 listopada Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Akcji Katolickiej

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2015

Liturgia i modlitwa

Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy

Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nade wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach. (…)

Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest pokój na świecie. Świat znowu stanął w obliczu zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata.

Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeczy wiernych:

 • nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
 • codzienny różaniec
 • modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie

Problematyka społeczna

Rodzina

Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniom Akcja Katolicka powinna:

 1. Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.
 2. Uczestniczyć w „Marszach dla życia”.
 3. Uświadamiać rodzicom ich prawa do decydowania o programach nauczania,
 4. Podejmować działania na rzecz rodzin.

Polityka

W roku wyborów do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.

Akcja katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych, wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskimi.

Formacja

 1. Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.
 2. Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
 3. Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską Evangelii Gaudium papieża Franciszka.

Biuletyn Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej w Polsce
Nr 49 grudzień 2014 r.

Intencje Mszy Świętej w tygodniu 18 – 24.05.2015

DATA GODZINA INTENCJE 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
18 maja
7:00 + Wiktoria(f) i Franciszek Wiński, zm. z rodz. Wińskich
7:00 + Ireneusz Orzepowski
7:00 + Zofia Chomicka
7:30 + Feliks Koszewski, zm. z rodz. Koszewskich i Stańskich
18:00 + Artur Krasucki (greg.)
WTOREK
19 maja
7:00 + Franciszek (20 r.), Stanisław i Józefa(f) Porzezińska
7:00 + Elżbieta Jurkiewicz, Wiesław Orzepowski
7:30 + Stanisław, Zofia(f), Marianna(f), Franciszek, Zygmunt, Mirosława(f), Jan, Wincenty, Zenona(f), zm. z rodz. Nazarko
7:30 + Janina(f) Tworkowska (6r.), Józef, Helena(f), Adam
18:00 + Janina Łach – zam. KŻR M.B. Nieustającej Pomocy
18:00 + Artur Krasucki (greg.)
ŚRODA
20 maja
7:00 + Kazimierz (4 r.) i Jadwiga(f) Michalska
7:00 + Bogdan Tumasz
7:30 + Jadwiga(f) Szulc (20 r.), Stanisław i Elżbieta(f), zm. z rodziny
7:30 + Janina Dernowska
18:00 + Artur Krasucki (greg.)
CZWARTEK
21 maja
7:00 + Ireneusz Orzepowski
7:00 Dzięk. w 86 r. urodzin Franciszka z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
7:30 + Artur Krasucki (greg.)
18:00 + Marianna(f), Franciszek, Władysław, Kazimierz Giermaz
18:00 + Kazimierz (35 r.), Bogusław Osmulski
PIĄTEK
22 maja
7:00 + Waldemar Krukowski
7:00 + Eugeniusz Olszewski (8 r.), Stefania(f) i Wiktor Olszewski, Ryszard Matuszak
7:30 + Artur Krasucki (greg.)
7:30 + Maria Korowaj (1 r.)
18:00 + Cezaria Zaremba
SOBOTA
23 maja
7:00 + Ryszard (13 r.) i Małgorzata(f) Hryniewicka
7:00 + Ludwik (7 r.), Dariusz, Ewa
7:30 W 5 r. kapłaństwa o. Szymona z prośbą o dary Ducha Świętego w wypełnianiu powołania
7:30 + Artur Krasucki (greg.)
18:00 W 18 r. urodzin Łukasza z prośbą o Boże błog. i opiekę M. Bożej na dalszą drogę życia
18:00 + Jadwiga(f), Stefan, Wiktoria(f), Maria(f), Antoni, Marianna(f) Łukaszuk, Antoni, Antonina(f) Bibułowicz

NIEDZIELA
24 maja

Zesłanie Ducha Świętego

7:30 O Boże błog. dla dzieci i wnucząt
9:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Danuty z okazji 55 r. urodzin oraz o zdrowie dla Zdzisława
10:30 + Henryk Bruszewski (17 r.), Zofia(f), Bronisława(f), Stanisław
10:30 + Tadeusz Tararuj, ks. Antoni Zajączkowski
12:00 + Artur Krasucki (greg.)
12:00 + ks. Franciszek Bronisław Zalewski
18:00 + Antoni (14 r.), zm. z rodz. Grodzkich, Osmulskich i Puchalskich

Intencje Mszy Świętej w tygodniu 11 – 17.05.2015

DATA GODZINA INTENCJE 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
11 maja
7:00 + Alicja Hojdacka (1 r.)
7:00 + Stanisław Gaiński
7:30 Dzięk. za 80 lat życia z prośbą o Boże błog. dla Stanisława
18:00 + Artur Krasucki (greg.)
WTOREK
12 maja
7:00 + Bolesław i Albina(f), Apolonia(f), Weronika(f), Helena(f) i Franciszek z rodz. Lipskich
7:30 + Tadeusz, Wiktoria(f), Julian, Adam, Marian, Wojciech i Krzysztof
7:30 + Artur Krasucki (greg.)
18:00 + Marianna Łoniewska
18:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodz. Popławskich
ŚRODA
13 maja
7:00 Dzięk. w 38 r. urodzin z prośbą o Boże błog.
7:00 + Ireneusz Orzepowski
7:00 O Boże błog. dla Krzysztofa, Magdaleny i Niny oraz dla ich rodziców
7:30 + Artur Krasucki (greg.)
18:00 + Stanisław Rzepniewski, zm. z rodz. Andrzejczuków, Zofia(f), Jadwiga(f), Leokadia(f), Adam i Wacław
CZWARTEK
14 maja
7:00 + Stanisław, Gabriela(f), Aleksander, Stanisław Pietrzykowski, Czesław Kosiński
7:00 + Alicja Antychowicz
7:30 + Ireneusz Orzepowski
7:30 + Józef (20 r.), Antonina(f), Aleksander i Antoni Jakubowski, Marianna(f) i Józef Żoch
18:00 + Artur Krasucki (greg.)
PIĄTEK
15 maja
7:00 O dary Ducha Świętego dla s. Zofii z okazji imienin
7:00 + Anastazy, Bogdan, Małgorzata(f), Władysław i Halina(f) z rodz. Piastów
7:30 + Artur Krasucki (greg.)
7:30 + Marian Jaroszko (30 dz.)
18:00 + Zbigniew, Edward i Antonina(f) Malinowska
SOBOTA
16 maja
7:00 + Alicja(f) (8 r.), Aleksandra(f), Alojzy Zalewski
7:00 + Wincenty (35 r.), Waleria(f), Władysław, zm. z rodz. Jaźwińskich
7:00 + Scholastyka Olszewska (30 dz.)
7:30 + Artur Krasucki (greg.)
17:00 Ślub: Magdalena Tymińska – Tomasz Dunaj
18:00 + Jan (20 r.), Julia(f), Stanisław Hryciuk, Józefa(f), Władysław Urbański

NIEDZIELA
17 maja

Wniebowstąpienie Pańskie

7:30 + Artur Krasucki (greg.)
9:00 + Wanda Niewińska – zam. KŻR z Niewina Popławskiego
9:00 Rocznica I Komunii św
10:30 + Tadeusz Wasilewski (5 r.)
12:00 Dzięk. w 18 r. urodzin Patryka Pietrzykowskiego z prośbą o Boże błog.
12:00 Dzięk. w 40 r. ślubu Danuty i Ryszarda Sadowskich z prośbą o Boże błog.
18:00 Dzięk. za 77 lat życia z prośbą o Boże błog. dla Genowefy i jej rodziny