WIELKI POST 2024

Wielki Post to czas pokuty, umartwienia i wynagrodzenia za popełnione grzechy. Pomocą w przeżywaniu Wielkiego Postu jest Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Rekolekcje, jak również dobre uczynki, postanowienia, umartwienia, wyrzeczenia i jałmużna wielkopostna. Droga Krzyżowa – środa godz.17.30 dla dzieci i młodzieży, w piątek 17.30 dla wszystkich. Gorzkie Żale w każdą niedziele po Mszy o godz.10.00 i o 17.45 przed wieczorną Msza św. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny. W Środę Popielcową msze sw. o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00. Na każdej Mszy obrzęd posypania głów popiołem. Tego dnia obowiązuje post ścisły tzn. jeden posiłek do syta. 

III NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

Z ustanowienia papieża Franciszka, III niedziela zwykła obchodzona jest w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. W tym roku przypada ona 21 stycznia. Inicjatywa ta ma sprawić, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego.

4 Niedziela Adwentu – Wigilia Bożego Narodzenia

 «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Obietnica Boga wypełnia się w historii świata i w historii każdego człowieka. On jest Bogiem wiernym, który, zstępując na ziemię uczynił sobie mieszkanie w sercach ludzi. To wielka tajemnica bliskości i miłości Boga do człowieka wypełniająca się nieustannie w życiu, które bezwarunkowo przyjmuje tę miłość. Życzymy obfitości Bożych łask w przeżywaniu tajemnicy BOŻEGO NARODZENIA – duszpasterze bielskiej bazyliki.

III NIEDZIELA ADWENTU – NIEDZIELA RADOŚCI

Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się, Pan jest blisko!
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (Flp 4,4.5n)

Trzecia niedziela Adwentu tradycyjnie jest nazywana niedzielą “Gaudete”. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście “Gaudete in Domino”  – czyli “Radujcie się w Panu”. Niedziela “Gaudete”  jest zapowiedzią bliskości Zbawiciela i jednocześnie zaproszeniem do radości. Podkreśla to liturgia III Niedzieli Adwentu, a także różowy kolor szat liturgicznych. Radość z przyjścia Pana wypływa z oczekiwania na ostateczne wypełnienie obietnic Zbawiciela, ale także z tego, że Pan cały czas jest blisko nas, blisko naszego życia i naszych problemów. Tę obecność w sposób szczególny czujemy właśnie w okresie Adwentu, kiedy przeżywamy radość i nadzieję nowego życia – Bożego Narodzenia. Dlatego otwórzmy nasze serca Chrystusowi, niech staną się Betlejem, gdzie zamieszka Emmanuel – Bóg z nami.

Adwent. Czas oczekiwania na przyjścia Zbawiciela

W niedzielę 1 grudnia, w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. Zapraszamy na RORATY w środę i sobotę o godz. 6.30 i 18.00