W wakacje nie zapominaj o Bogu…

Na czas rozpoczynających się wakacji życzymy udanego wypoczynku, pogłębienia więzi z Panem Bogiem, nabrania sił duchowych i fizycznych, owocnego czasu dla siebie i najbliższych, a także wzmocnienia w sobie przekonania o wartości i potrzebie pełnienia misji dobrego chrześcijanina. Życzymy również, aby czas wakacyjnej radości był  czasem wytchnienia i okazją do przeżycia wspaniałych przygód. Jesteśmy przekonani,  że w tym przyjemnym okresie znajdziecie więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Planując urlop zaplanuj również czas na niedzielną Mszę Świętą…

Czerwiec miesiącem nabożeństw ku czci Serca Pana Jezusa

Czerwiec miesiącem nabożeństw ku czci Serca Pana Jezusa

Po maju, który poświęcony był Maryi, w kalendarzu następuje czerwiec. W roku liturgicznym miesiąc ten poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Kult nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zainicjowany był przez siostrę Małgorzatę Marię Alacoque – francuską wizytkę. W drugiej połowie XVII doświadczyła objawień Pana Jezusa. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa przybierał różne formy.

Otworzywszy piersi, ukazał mi swoje Serce, całe kochające i godne miłości, skąd jako z żywego źródła owe promienie wynikały. Wtenczas odkrył przede mną niewysłowione cuda swojej czystej miłości i pokazał, dokąd się posunęła nadzwyczajna Jego miłość ku ludziom, od których nie odbiera nic oprócz niewdzięczności– zapisała siostra Małgorzata w swoim Pamiętniku.

Pan Jezus złożył św. s. Marii obietnicę, że kto przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca przystąpi do Komunii Świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej.

Samo nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX w. za sprawą zakonnicy Anieli de Sainte-Croix. która po przyjęciu Komunii św. pomyślała sobie, że skoro maj poświęcony jest Maryi, to dlaczego czerwca nie poświęcić Jezusowi. Pomysł ten zaakceptowała kościelna hierarchia.

Nabożeństwa czerwcowe składają się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

(P)fot. deon.pl

Niedziela Dobrego Pasterza

4 Niedziela Wielkanocna, nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza, to Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku obchodzimy go już po raz 58. Niedziela Dobrego Pasterza otwiera tydzień szczególnej modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

Tydzień Biblijny

W dniu 23 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się XV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego tematem przewodnim jest: „Wierzę w Kościół Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Jana.