Boże Narodzenie w Bazylice

Serdecznie zapraszamy naszych Parafian i Gości do wspólnego przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia .

PASTERKA – godz.00.00, 25 grudnia: Msze o godz.8.30 ; 10.00 i 12.00 ; 26 grudnia – Msze o godz.7.00; 8.30 ; 10.00 ; 12.00 i 18.00 ; 27 grudnia Msza godz.7.00; 8.30; 10.00; 12.00; 18.00

3 Niedziela Adwentu-Niedziela RADOŚCI

Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości: Radujcie się ! Jej przyczyną ma być odnowienie świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat koloru różowego (stosuje się je jeszcze tylko w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę laetare).

Zapraszamy na Roraty

Roraty, adwentowe msze odprawiane przed wschodem Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa „roraty” pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów „Rorate caeli desuper” – „Spuśćcie rosę niebiosa”.

Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adewntu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Roraty w naszej parafii w środe i sobotę o godz.6.30 i 18.00. Zapraszamy z lampionami 

Rekolekcje

W dniach 4,5,6 grudnia będziemy przywali w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Poprowadzi je ks.Daniel Plewka. Msze w piątek godz. 7.00,8.30,10.00,12.00 i 18.00 w sobotę 6.30,8.30,10.00,12.00 i 18.00 w niedziele wg porządku niedzielnego. Zachęcamy aby w tym czasie skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.