Odmawiajcie różaniec

Nabożeństwo różańcowe 1 października o godz.16.30, w niedzielę po Mszy Świętej o godz.10.00 a w dni powszednie po Mszy świętej wieczornej.

Tydzień wychowania

 

Hasłem tegorocznego, XII Tygodnia Wychowania, który będzie trwał od 11 do 17 września 2022 roku, są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 rokuTydzień Wychowania

Sierpień miesiącem trzeźwości


 „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę
” – to hasło w obecnym roku inspiruje nas i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współcierpiących rodzin.