Grób Pański A.D 2020

 W tej ciszy przebywam wciąż rad
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.
To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech,
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech,
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech,
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
Ja widzę Cię Jezu mój tam,
Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
Uwolnić mnie z grzechów i win.
Wspominam tak często ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień.
Gdy przyszłam pod Krzyż z ciężarem swych win,
Uwolnił mnie tam Boży Syn
Drodzy Parafianie, w duchowej i modlitewnej łączności trwamy razem z Wami na modlitwie przeżywając tajemnice naszego zbawienia-Męki,Śmierci i Zmartwychwstania. Po mroku Wielkiego Piątku nastaje radosny poranek Zmartwychwstania. Życzymy Wam błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego …pełnych Wiary, nawet tych zalęknionych uczniów… Nadziei, że wszystko będzie dobrze…i Miłości, której tak mało było do Boga i bliźniego…Jesteśmy z Wami i Tęsknimy za Wami :
ks.kan Ryszard Zalewski, ks.Adam Banaszek, ks.Mateusz Roguski i ks.prał.Ludwik Olszewski   

WIELKI TYDZIEŃ

Rozmyślajmy dziś, wierni Chrześcijanie,
Jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany;
Od poimania nie miał odpocznienia
 Aż do skonania.

WIRTUALNA TACA

Parafia Rzymskokatolicka
Narodzenia NMP i św. Mikołaja
Bazylika w Bielsku Podlaskim
ul. Kościelna 4A, 17-100 Bielsk Podlaski

BANK BNP Paribas oddział w Bielsku Podlaskim
nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0072 2020

Czym jest KOMUNIA DUCHOWA?

Próbując odnaleźć się w sytuacji pandemii w jakiej się znaleźliśmy, chcemy dowiedzieć się więcej na temat praktyk, które mogą nam pomóc w pogłębieniu naszej relacji z Panem Bogiem w tym czasie. „Ten szczególny Wielki Post jest dobrym czasem, żeby przez to nasze wyrzeczenie i trudność w uczestnictwie i przyjmowaniu Eucharystii uzmysłowić sobie, że rzeczy, które na co dzień są dla nas oczywiste, są naprawdę WIELKIM DAREM.”