Triduum Paschalne 2022

W WIELKI CZWARTEK Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godz.18.00 rozpoczynamy TRIDUUM PASCHALNE MĘKI SMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA. Po Mszy Sw. adoracja do 22.00. Od. Godz.20.00 adorację prowadzą Pomocnicy Maryi.
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, obowiązuje post ścisły. Rozpoczęcie adoracji od godz.8.00. O godz.15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godz.18.00 Liturgia MĘKI PAŃSKIEJ. Ofiary składane przy adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej. Adoracja do godz. 22.00, prowadzona przez grupy parafialne.
WIELKA SOBOTA-rozpoczęcie adoracji o godz.8.00. Poświęcenie pokarmów w BAZYLICE o godz.8.15,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00 i 15.00 W miejscowościach poza Bielskiem
1 ks. Godz.9.00 Bańki,Nałogi,Woronie
1 ks. Godz.9.00 Malinowo,Niewino Kamieńskie, Niewino Stare, Niewino Popławskie Rozpoczęcie WIGILII PASCHALNEJ o godz.20.00
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA adoracja od godz.5.00. Rezurekcja o godz.6.00. Prosimy o przejrzenie chorągwi i innych emblematów noszonych w procesji, aby je przygotować i odświeżyć. Tego dnia Msze o godz. 10.00,12.00 i 18.00.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 1-2-3 kwietnia 2022

W dniach 1-2-3 kwietnia 2022r. odbędą się w naszej wspólnocie parafialnej  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE.  Nauki rekolekcyjne wygłosi ks.dr.Rafał Pokrywiński.
Skorzystajmy z tego czasu łaski na osobiste spotkanie z Panem poprzez udział w rekolekcjach oraz sakrament pokuty i pojednania. Msze Sw. pt-sob-ndz. Godz.7.00,8.30,10.00,12.00 i 18.00.  Piątek Droga Krzyżowa godz.17.30.Taca z ostatniego dnia rekolekcji przeznaczona jest do dyspozycji ks. Rekolekcjonisty.

W trosce o życie…

Życie jest darem. Bezcennym, choć kruchym. Najpiękniejszym, choć czasem trudnym do przyjęcia. Hojnym, choć czasem może wydawać się nie w porę. To dar od Boga dla człowieka. Dlatego po raz drugi zapraszamy Państwa na modlitewne spotkanie podczas Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.
Naszą modlitwą chcemy w nim objąć wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy otrzymują trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. Chcemy polecać Panu Bogu bardzo konkretne sprawy, dlatego będziemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawiającą się w zwiększeniu wsparcia finansowego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
Tydzień Modlitw o Ochronę Życia to też zaproszenie do czynnego włączenia się w działania pro-life na miarę naszych możliwości. To okazja, by siebie samych zapytać, czy pomogliśmy innym rodzicom pokochać ich dzieci.

Szczegółowe informacje https://pro-life.pl/zazyciem/

Środa Popielcowa

2 marca rozpoczynamy Wielki Post. W Środę Popielcową Msze Sw. z posypaniem głów popiołem o godz.7.00,8.30,10.00 i 18.00. Przyjmijmy w tym dniu popiół na nasze głowy na znak rozpoczęcia pokuty. Papież Franciszek prosi, aby Środa Popielcowa była w tym roku przeżywana jako szczególny dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności z Ukraińcami. Jeśli nie stoją na przeszkodzie względy zdrowotne, to bardzo pożądanym i cennym darem byłby nasz post o chlebie i wodzie również w inne dni Wielkiego Postu (np. w każdy piątek).