Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Rozpoczynamy dzisiaj Święte Triduum Paschalne – dni, w których rozważamy przejście Pana Jezusa przez mękę i śmierć do chwały zmartwychwstania. W Wielki Czwartek, nasze serca i myśli biegną w stronę Wieczernika, tam gdzie Chrystus sprawuje ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę. Tamten wieczór był dla Żydów wyjątkowym świętem – Paschą na cześć Pana. Przaśny chleb na stole, gorzkie zioła i baranek – to wspomnienia nocy, w której Bóg wyzwolił swój naród z „mocy faraona”. W tamten błogosławiony wieczór także Pan Jezus i uczniowie świętują Paschę, pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej. Ale oto w pewnym momencie dokonuje się rzecz niezwykła. Nasz Pan mówi: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”, „Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja”. Ostatnia Wieczerza jest dla całego Kościoła pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.

Po skończonej Wieczerzy Pan Jezus udaje się ze swoimi uczniami do Ogrójca, aby tu spędzić ostatnią noc na modlitwie – na modlitwie samotnej, bo zabraknie Mu nawet przyjaznej bliskości Apostołów. Tylko pot i krople krwi będą spływać z Jego czoła udręczonego śmiertelnym lękiem. Wkrótce nasz Pan zostanie pojmany, zaprowadzony przed Sanhedryn, a następnie przez całą noc osadzony w więzieniu, gdzie straż będzie znęcać się nad Nim. Na pamiątkę tych bolesnych dla Chrystusa godzin, na zakończenie Mszy św. przenosi się Najświętszy Sakrament do „ciemnicy”. Następnie wierni adorują Pana Jezusa, towarzysząc Mu w bólu, smutku i opuszczeniu.

Program Świętego Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania)

Wielki Czwartek

1800 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Po Mszy św. adoracja przy „Ciemnicy” do godz. 2200 (prowadzi Akcja Katolicka i Pomocnicy Maryi)

Wielki Piątek

700 – rozpoczęcie adoracji przy „Ciemnicy”

1800 – Liturgia Męki Pańskiej (ofiary składane przy adoracji Krzyża św. na utrzymanie Grobu Pańskiego w Ziemi Świętej)

Po Liturgii adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 2200 (prowadzi Odnowa w Duchu Świętym i Kościół Domowy)

Wielka Sobota

700 – rozpoczęcie adoracji przy Grobie Pańskim

900, 1000, 1100, 12 00, 1300, 1400 i 1500 – poświęcenie pokarmów w Bazylice (ofiary składane przy poświęceniu pokarmów na cele misyjne)

1000 – poświęcenie pokarmów w wioskach (2 księży)

1800 – Msza św. Wigilii Paschalnej

Po Mszy św. adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 2200 (prowadzi młodzież)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

500 – adoracja przy Grobie Pańskim

600 – Msza św. z procesją rezurekcyjną

Pozostałe Msze św. o godz. 1030, 1200 i 1800

Niedziela Palmowa

W niedzielę pomiędzy Mszą Świętą na 10:30, a Mszą dla dzieci, mogliśmy wziąć udział w procesji palmowej dookoła naszego kościoła.

Koncert zespołu Fart

W niedzielę 15.03.2015r. mieliśmy okazję uczestniczyć w koncercie zespołu Fart. Mogliśmy usłyszeć pieśni i piosenki o tematyce paschalnej.

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Droga Krzyżowa ulicami miasta
Droga Krzyżowa ulicami miasta – rok 2014

W niedzielę 22 marca (czyli w 1. dzień rekolekcji parafialnych) odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami miasta.

Rozpoczęcie o godz. 18.00 w Bazylice.

W tym roku odpowiedzialna za przygotowanie i poprowadzenie Drogi Krzyżowej jest Parafia Miłosierdzia Bożego.